BM CertificationUutiset
Ympäristön kestävän kehityksen saavuttaminen: metsänhoito ja EU:n taksonomia-asetus

Ympäristön kestävän kehityksen saavuttaminen: metsänhoito ja EU:n taksonomia-asetus

EU:n taksonomia-asetus hahmottelee puitteet EU:ssa harjoitetun ”vihreän” tai ”kestävän” taloudellisen toiminnan luokittelulle. Aikaisemmin ei ollut selkeää määritelmää siitä, mikä on ympäristöystävällinen tai kestävä taloudellinen toiminta. EU:n taksonomia-asetuksen myötä on kuitenkin luotu läpinäkyvä kehys kestävän kehityksen määrittelemiseksi, mikä määrittää tarkasti, milloin yritys toimii ympäristöystävällisesti ja kestävästi. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden erottua positiivisesti kilpailijoihinsa verrattuna, mikä voi houkutella suurempia investointeja.

Ympäristön kestävän kehityksen saavuttaminen: metsänhoito ja EU:n taksonomia-asetus

EU:n taksonomia antaa sekä kaupallisille että ei-kaupallisille organisaatioille mahdollisuuden omaksua yhteisen määritelmän taloudellisesti kestävästä toiminnasta, jota pidetään ympäristön kannalta kestävänä. Sillä on keskeinen rooli kestävien investointien lisäämisessä EU:ssa tarjoamalla turvaa sijoittajille, suojelemalla heitä viherpesukäytännöiltä, auttamalla yrityksiä muuttumaan ilmastoystävällisemmiksi ja vähentämällä markkinoiden pirstoutumista.

Taksonomia-asetus asettaa kuusi ilmasto- ja ympäristötavoitetta:

  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Veden ja meren luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  • Siirtyminen kiertotalouteen
  • Pilaantumisen ehkäisy ja valvonta
  • Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

Kunkin em. tavoitteen saavuttamiseksi merkittävällä tavalla voidaan tarvita eri keinoja.

EU:n taksonomia-asetuksen tavoitteena on tarjota selkeyttä ja ohjausta ympäristön kannalta kestäväksi luokiteltaviin taloudellisiin toimiin. Tämä sisältää metsäsektorin,

jolla on ratkaiseva rooli Euroopan unionin pyrkimyksissä torjua ilmastonmuutosta, suojella biologista monimuotoisuutta ja saavuttaa kestävä kehitys.

Metsänhoitotoimien ja metsätaloustuotteiden osalta EU:n taksonomia tarjoaa erityiset kriteerit, joiden avulla voidaan määrittää niiden yhteensopivuus ympäristön kestävyyden tavoitteiden kanssa. Näissä kriteereissä huomioidaan erilaisia tekijöitä, kuten vastuullinen metsänhoito, suojelutoimet ja kestävien käytäntöjen edistäminen.

Arvioitaessa metsätaloustuotteiden EU:n taksonomian yhdenmukaistamista voidaan ottaa huomioon seuraavat seikat:

  • Kestävä metsänhoito: EU:n taksonomia edistää kestävästi hoidetuista metsistä saatujen metsätaloustuotteiden käyttöä. Tämä edellyttää tunnustettujen sertifiointijärjestelmien, kuten Forest Stewardship Councilin (FSC) tai Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) noudattamista. Näillä sertifiointijärjestelmillä varmistetaan vastuulliset metsänhoitokäytännöt, mukaan lukien biologisen monimuotoisuuden suojelu, metsäkadon ehkäisy sekä alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeuksien kunnioittaminen.
  • Hiilensidonta ja päästöt: EU:n taksonomiassa käsitellään metsien roolia hiilen sitomisessa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Metsistä peräisin olevat tuotteet, joilla on tehokas hiilidioksidin varastointikapasiteetti ja kestävät käytännöt, vastaavat todennäköisemmin taksonomian tavoitteita. Lisäksi tuotteita, joiden hiilijalanjälki on pieni koko elinkaarensa ajan korjuusta jalostukseen ja jakeluun, suhtaudutaan myönteisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.
  • Biologisen monimuotoisuuden suojelu: Biologisen monimuotoisuuden suojelu ja edistäminen on tärkeä osa EU:n taksonomiaa. Metsistä saadut metsätuotteet, jotka asettavat etusijalle biologisen monimuotoisuuden suojelun, mukaan lukien luontotyyppien suojelun, uhanalaisten lajien suojelun ja ekosysteemipalvelujen ylläpitämisen, täyttävät todennäköisemmin taksonomian asettamat kriteerit.

EU:n taksonomiassa huomioidaan myös sosiaalisiin näkökohtiin liittyvät vähimmäistakuut, kuten ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien sekä terveys- ja turvallisuusstandardien noudattaminen metsäsektorilla.

Metsäperäisten tuotteiden yhdenmukaistaminen EU:n taksonomian kanssa antaa yrityksille ja sijoittajille mahdollisuuden osoittaa vankkumattoman sitoutumisensa ympäristön kestävyyteen ja samalla helpottaa kestävän rahoituksen kulkua. Tämä auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteet edistää vihreää ja kestävää taloutta.

Ota yhteyttä BM Certificationiin saadaksesi lisätietoja palveluistamme ja selvittääksesi, kuinka voimme auttaa sinua EU:n taksonomian noudattamisessa. Muodostetaan yhdessä vihreämpi ja kestävämpi tulevaisuus.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Virallinen osoite

Yhteyshenkilö

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Laatu, työterveys ja ympäristö
Tietoturva
Elintarvike- turvallisuusjärjestelmät
Toimitusketjun sertifiointi
Rakennustuotteiden sertifiointi
Kestävä kehitys
Puutalorakennussertifikaatti
PUUTAVARA-ASETUKSET (EU ja Iso-Britannia)
Metsänhoitosertifikaatti

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Lisäkommentti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Haluatko sulkea lomakkeen?
Tietoja ei tallenneta tai lähetetä.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.