BM CertificationLaatu, työterveys ja ympäristö
ISO 9001 -Laadunhallintajärjestelmä

ISO 9001 -Laadunhallintajärjestelmä

Jotta organisaatiot voisivat menestyksekkäästi kilpailla tuotteillaan tai palveluillaan markkinoilla, niiden johdon on huolehdittava prosessien jatkuvasta parantamisesta hyvän laadun varmistamiseksi. Jatkuva parantaminen on laadunhallintajärjestelmän perusperiaate. ISO 9001:2015 -standardin mukaisesti sertifioidut yritykset valitsevat usein yhteistyökumppaneikseen juuri ne yritykset, jotka myös ovat saaneet tämän sertifikaatin.

Vaikka yritys voi itsenäisesti perustaa oman laadunhallintajärjestelmän, useimmat yritykset tai organisaatiot päättävät ottaa käyttöön jonkun maailmanlaajuisesti tunnetun ja standardoidun laadunhallintajärjestelmän. Järjestelmän käyttöönotto osoitetaan asianmukaisella sertifikaatilla, se varmistaa erinomaisen työtehon ja kasvattaa osakkeenomistajien tuottoa.

ISO 9001 -Laadunhallintajärjestelmä

Ota meihin yhteyttä!

Sähköposti: info.fi@bmcertification.com

Puh: + 358 40 773 6770

Jos haluat tarjouksen ole hyvä ja täytä tarjouspyyntölomake:

Pyydä tarjous

Mikä on ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 on kansainvälinen laadunhallintajärjestelmän standardi, joka on kehitetty ISO:n korkeimman tason kehyksen (HLS) avulla. Tämä kehys on yhteinen kaikille uusille ISO-standardeille. Se varmistaa ISO 9001 -standardin parhaan yhteensopivuuden muiden standardien kanssa, mikä helpottaa hallintajärjestelmän käyttöönottoa ja integrointia sekä tarjoaa käyttäjille enemmän lisäarvoa.

ISO 9001:2015 on kansainvälinen standardi, jota voidaan soveltaa suurissa ja pienissä yrityksissä, julkisen sektorin organisaatioissa, kansalaisjärjestöissä, millä tahansa alalla. Koska se ei aseta mitään konkreettisia laatuvaatimuksia, sitä voidaan käyttää missä tahansa yrityksen laadunhallintaprosessien muodostamisessa. Tätä standardia on pidettävä perusstandardina, joka integroi hyvin myös muut standardit, kuten ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 tai ISO 22000 jne, jos sellaisia on otettu käyttöön.

ISO 9001 perustuu seitsemään eri laadunhallintaperiaatteeseen. Nämä periaatteet muodostavat strukturoidun ja samalla joustavan järjestelmän, joka varmistaa, että johto ja työntekijät ovat tyytyväisiä yrityksen prosesseihin ja asiakkaat saavat vaatimustenmukaisen tuotteen tai palvelun.

ISO 9001 -sertifiointi varmistaa pätevyysvaatimusten noudattamisen niissä hankinnoissa, joissa laadunhallintajärjestelmän olemassaolo on eräs valintaperuste tarjoajien valinnassa.

Kuinka hankkia ISO 9001 -sertifikaatti?

Sertifikaatin hankkimiseksi yrityksen on otettava käyttöön tehokas laadunhallintajärjestelmä, joka täyttää ISO 9001 -standardin vaatimukset. Akkreditoituna sertifiointielimenä BM Certification voi järjestää koulutusta ISO 9001 -standardin vaatimuksista, suorittaa esiarviointeja ja toimittaa sertifiointipalveluja.

Ole hyvä ja ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Sertifioimalla ja ylläpitämällä hallintajärjestelmää ISO 9001 -standardin vaatimusten mukaisesti yritys osoittaa sitoutuvansa parhaan mahdolliseen laadun saavuttamiseen. Sidosryhmät, kuten asiakkaat, sijoittajat ja yleisö saavat samalla vakuutuksen siitä, että yrityksen laadunhallintajärjestelmä toimii tehokkaasti vähentämällä kustannuksia ja ylläpitämällä laatua vuodesta toiseen.

ISO 9001 -sertifioinnin avulla:

  • edistetään asiakastyytyväisyyttä varmistamalla jatkuvasti korkealaatuisten palvelujen tarjoaminen
  • lisätään merkittävästi yrityksen kilpailukykyä
  • ansaitaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden luottamus
  • kehitetään johtoa ja muita liiketoimintaprosesseja (viestintää, suunnittelua ym)
  • parannetaan yhteistyötä toimittajien ja alihankkijoiden kanssa
  • säästetään resursseja korjaamalla virheet ja välttämällä tarpeettomat toimet tavaroiden tai palvelujen luomisesta niiden toimitukseen asti
  • vähennetään mahdollisten ongelmien ilmenemistä, koska ne tunnistetaan ennen niiden syntymistä
  • saatu sertifikaatti tarjoaa kansainvälisesti tunnustetun laadunhallintasertifikaatin, joka voi toimia markkinointivälineenä
Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Virallinen osoite

Yhteyshenkilö

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Laatu, työterveys ja ympäristö
Tietoturva
Elintarvike- turvallisuusjärjestelmät
Toimitusketjun sertifiointi
Rakennustuotteiden sertifiointi
Kestävä kehitys
Puutalorakennussertifikaatti
PUUTAVARA-ASETUKSET (EU ja Iso-Britannia)
Metsänhoitosertifikaatti

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Lisäkommentti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Haluatko sulkea lomakkeen?
Tietoja ei tallenneta tai lähetetä.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.