BM CertificationRakennustuotteiden sertifiointi
Kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden CE-merkintä

Kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden CE-merkintä

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) N:o 305/2011 (rakennustuoteasetus) nojalla CE-merkintä on 1.7.2013 lähtien ollut yhdenmukaistetun standardin EN1090-1: 1: 2009 + A12011 ”Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus.

Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin” (jäljempänä EN1090-1) mukaisesti pakollinen tuotteissa, jotka saatetaan Euroopan unionin (EU) rakennusmarkkinoille.

Tämä tarkoittaa, että jokaisen, joka suunnittelee ja/tai valmistaa kantavia teräs- ja alumiinirakenteita tai -osia EU:n rakennusmarkkinoille, on noudatettava kyseisen standardin vaatimuksia. Jos vaatimuksia ei noudateta, valmistajalla ei ole oikeutta saattaa näitä tuotteita markkinoille.

Kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden CE-merkintä

Ota meihin yhteyttä!

Sähköposti: info.fi@bmcertification.com

Puh: + 358 40 773 6770

Jos haluat tarjouksen ole hyvä ja täytä tarjouspyyntölomake:

Pyydä tarjous

Mitkä standardi EN 1090-1 edellyttää valmistajalta?

Jotta valmistaja voi saattaa markkinoille CE-merkittyjä rakennustuotteita, valmistajan on todistettava, että rakennustuote ja sen tuotantoprosessi ovat standardin EN1090-1 vaatimusten mukaiset. Koska kantavat teräs- ja alumiinirakenteet ovat terveydelle vaarallisia, standardissa EN1090-1 todetaan, että koko tuotantoprosessin on oltava valvottu. Tämä tarkoittaa, että valmistajan on kuvattava ja toteutettava tuotantoprosessin valvontajärjestelmät ja saatava tehdastuotannon valvontaa koskeva vaatimustenmukaisuustodistus ns. ilmoitetulta viralliselta elimeltä.
Vasta todistuksen saatuaan valmistajalla on oikeus laatia suoritustasoilmoitus (DoP) ja liittää CE-merkintä kantaviin teräs- ja alumiinirakenteisiin ja niiden osiin. Suoritustasoilmoitus on oikeudellinen asiakirja, jonka valmistaja toimittaa rakennustuotteen mukana, kun tuote saatetaan EU:n markkinoille.

Tuotestandardissa EN1090-2: 2008  ”Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset” eritellään, mitä teräsrakenteilta ja -osilta mekaanista edellytetään, jotta ne täyttävät määritellyt lujuutta, vakautta, huollettavuutta ja kestävyyttä koskevat vaatimukset.
Standardissa määritellään neljä toteutusluokkaa (Execution Classes, EXC):

  • EXC1 – esim. maatalousrakennukset
  • EXC2 – esim. asuin- ja liikerakennukset
  •  EXC3 – esim. sillat
  • EXC4 – esim. erikoisrakenteet (pitkän jännevälin sillat, stadionit jne.)

Nämä luokat määritellään rakenteen käyttötarkoituksen ja sen romahduksen mahdollisten seurausten mukaan. Toteutusluokkien EXC2, EXC3 ja EXC4 osalta kaikki hitsaukseen liittyvät työt on suoritettava vastuussa olevan hitsauskoordinaattorin (Responsible Welding Coordinator, RWC) valvonnassa.

Miten hankkia kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden CE-merkintä?

Ilmoitettu virallinen elin suorittaa yrityksessä tuotantoprosessin valvontajärjestelmän sertifiontiauditoinnin. Auditoinnin tarkoituksena on arvioida, täyttävätkö tehdas, tuotannon valvontajärjestelmä ja dokumentaatio standardin EN1090-1 vaatimukset. Jos auditoinnin tulos on myönteinen, valmistaja saa tehdastuotannon valvontaa koskevan vaatimustenmukaisuus-todistuksen.
Tämän jälkeen ilmoitettu elin suorittaa tuotannon valvontajärjestelmälle vuosittain seuranta-auditoinnin, jolla varmistetaan, että tuotannon valvontajärjestelmä takaa valmistettavien rakennustuotteiden ilmoitetun suoritustason.

Mihin CE-sertifiointia tarvitaan?

Kun tuote on saanut CE-merkinnän, kuluttaja voi olla varma, että toimitetut tuotteet täyttävät vähintään yhdenmukaistetussa teknisessä eritelmässä määritellyt suoritustasoa koskevat vähimmäisvaatimukset.
CE-sertifiointi vaaditaan tuotteen sertifioimiseksi EU:n lainsäädännön ja yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien mukaan. CE-sertifiointi on välttämätön rakennustuotteiden myymiseksi EU:n sisämarkkinoilla ja Euroopan vapaakauppaliittoon (EFTA) kuuluvissa maissa.

Valitsemalla CE-merkintään liittyvän sertifioinnin varmistat seuraavaa:

  • tuotantoprosessin valvontajärjestelmän toteutuksen ja valvonnan
  • tuotteiden laadun, turvallisuuden ja lakisääteisten vaatimusten mukaisuuden sertifioinnin
  • yrityksen kilpailukyvyn parantamisen markkinoilla tuotteiden CE-merkinnän ansiosta sekä tuotteiden pääsyn EU:n ja EFTA-maiden sisämarkkinoille
  • osoituksen siitä, että yrityksen tuotteet ovat EU:n lainsäädännön ja asiaankuuluvan hEN-standardin (-standardien) mukaisia
  • saat riippumattoman kolmannen osapuolen arvioinnin sekä suoritustasoilmoituksen

Akkreditoituna sertifiointielimenä BM Certification voi tarjota CE-merkintään liittyviä sertifiointipalveluja ja tarvittaessa erilaisten ajankohtaisten ja merkittävien standardien vaatimuksiin liittyvää koulutusta.

Ota yhteyttä – annamme mielellämme lisätietoja: https://fi.bmcertification.com/yhteystietoja/

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Virallinen osoite

Yhteyshenkilö

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Laatu, työterveys ja ympäristö
Tietoturva
Elintarvike- turvallisuusjärjestelmät
Toimitusketjun sertifiointi
Rakennustuotteiden sertifiointi
Kestävä kehitys
Puutalorakennussertifikaatti
PUUTAVARA-ASETUKSET (EU ja Iso-Britannia)
Metsänhoitosertifikaatti

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Lisäkommentti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Haluatko sulkea lomakkeen?
Tietoja ei tallenneta tai lähetetä.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.