BM CertificationKestävän kehityksen todentaminen ja sertifiointi
Yritysten hiilijalanjäljen todentamien – ISO 14064-1 (GHG Protocol, PAS 2060)

Yritysten hiilijalanjäljen todentamien – ISO 14064-1 (GHG Protocol, PAS 2060)

Hiilijalanjäljen todentaminen organisaatio-tasolla voi auttaa organisaatioita tunnistamaan kehittämiskohteita, vähentämään kasvihuone-kaasupäästöjään ja osoittamaan sitoutumisensa ympäristön kestävyyteen. Todentamisprosessi varmistaa, että organisaation kasvihuone-kaasupäästöt ja hiilijalanjälki on mitattu ja raportoitu tarkasti ja kansainvälisten standardien mukaisesti.

Yritysten hiilijalanjäljen todentamien – ISO 14064-1 (GHG Protocol, PAS 2060)

Ota meihin yhteyttä!

Sähköposti: info.fi@bmcertification.com

Puh: + 358 40 773 6770

Jos haluat tarjouksen ole hyvä ja täytä tarjouspyyntölomake:

Pyydä tarjous

Yritysten hiilijalanjäljen todentamien – ISO 14064-1

ISO 14064-1 asettaa joukon standardeja kasvihuonekaasupäästöjen mittaamiseen, raportointiin ja todentamiseen. Tämä standardi edellyttää, että organisaatiot varmistavat kasvihuonekaasupäästönsä, mukaan lukien hiilijalanjälkensä.

Hiilijalanjälki on organisaation kasvihuonekaasupäästöjen mitta. ISO 14064-1 edellyttää, että organisaatiot varmistavat hiilijalanjälkensä. Riippumattoman kolmannen osapuolen on suoritettava tämä todentaminen.

Todentaminen sisältää organisaation kasvihuonekaasujen mittaus-, raportointi- ja todentamisprosessien ISO 14064-1 -standardien mukaisuuden varmistamisen. Todentamisen avulla organisaatiot osoittavat kasvihuonekaasupäästöjensä tarkkuuden ja luotettavuuden.

ISO 14064-1 -standardin mukaan varmennusprosessi koostuu kolmesta vaiheesta:

  • Alkuvarmentaminen: varmennusprosessin suunnittelu ja vaatimusten määrittäminen.
  • Toimipaikan todentaminen: kasvihuonekaasupäästöjen mittaaminen ja lähteiden tunnistaminen.
  • Raportointi ja todentaminen: tietojen ilmoittaminen ja varmennusraportin laatiminen.

Hiilijalanjäljen todentaminen voi auttaa organisaatioita tunnistamaan toimintatapoja ja strategioita kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämiseksi. Lisäksi todentamisprosessin avulla organisaatiot voivat saada paremman käsityksen kasvihuonekaasupäästöistään ja kehittää tehokkaita hiilidioksidin hallintasuunnitelmia.

Kuinka tulla ISO 14064-1 -todennutuksi?

ISO 14064-1 -lausunnon saamiseksi organisaatioiden on noudatettava näitä vaiheita:

1- Tutustu ISO 14064-1 -standardiin ja sen vaatimuksiin.
2- Kehittä ja ottaa käyttöön kasvihuonekaasujen hallintajärjestelmä, joka täyttää ISO 14064-1 -standardin vaatimukset.
3- Suorita kasvihuonekaasujen hallintajärjestelmän itsearviointi varmistaaksesi, että se täyttää ISO 14064-1 -standardin vaatimukset.
4- Pyydä riippumaton kolmannen osapuolen sertifiointielin suorittamaan auditointi ja varmistamaan, että kasvihuonekaasujen johtamisjärjestelmä täyttää ISO 14064-1 -standardin vaatimukset.
5- Korjaa kaikki auditoinnin aikana havaitut poikkeamat ja toteuta korjaavat toimenpiteet.
6- Hanki lausunto kolmannen osapuolen sertifiointielimeltä, joka antaa lausunnon ja logon, joita voidaan käyttää yrityksen viestinnässä.

Vaikka ISO 14064-1 -ilmoitus saattaa tuntua kertaluonteiselta, on tärkeää muistaa varmistaa jatkuva ISO 14064-1 -standardin noudattaminen ja jatkaa järjestelmien parantamista jatkamalla prosessia säännöllisesti joka vuosi organisaation tietoisuuden lisäämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

Miksi tulla sertifioiduksi ISO 14064-1 -standardin vaatimusten mukaisesti?

On useita syitä, miksi organisaatiot päättävät tulla sertifioiduksi ISO 14064-1  -standardin mukaisesti:

  • Uskottavuuden lisääminen: ISO 14064-1 -sertifiointi antaa uskottavuutta organisaation kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilijalanjäljen raportoinnille. Se osoittaa sidosryhmille, että organisaatio on ottanut käyttöön uskottavan kasvihuonekaasujen johtamisjärjestelmän ja että sen raportoidut päästöt ovat tarkkoja ja luotettavia.
  • Kilpailuetu: ISO 14064-1 -standardin vaatimusten mukainen sertifiointi voi tarjota kilpailuetua markkinoilla erityisesti yrityksille, jotka haluavat osoittaa sitoutumisensa kestävään kehitykseen ja ympäristövastuuseen.
  • Säännösten noudattaminen: ISO 14064-1 -sertifiointi voi auttaa organisaatioita noudattamaan kasvihuonekaasupäästöihin ja hiiliraportointiin liittyviä ympäristömääräyksiä. Se tarjoaa puitteet kasvihuonekaasupäästöjen mittaa miseen, raportointiin ja todentamiseen, joka on kansainvälisten standardien mukainen.
  • Resurssien hallinnan parantaminen: ISO 14064-1 -standardi tarjoaa organisaatioille puitteet ymmärrykselle kasvihuonekaasupäästöjen paremmalle hallinnalle ja resurssienhallinnan parantamismahdollisuuksista. Tämä voi johtaa kustannussäästöihin, parempaan tehokkuuteen ja vähentää organisaation ympäristövaikutuksia.
  • Positiivisen maineen lisääminen: ISO 14064-1 -standardin mukainen sertifiointi voi auttaa parantamaan organisaation mainetta ympäristövastuullisena ja kestävänä yrityksenä. Se voi parantaa sidosryhmien luottamusta ja vakuuttumista organisaation ympäristönsuojelutoimenpiteiden tehokkuuteen.
Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Virallinen osoite

Yhteyshenkilö

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Laatu, työterveys ja ympäristö
Tietoturva
Elintarvike- turvallisuusjärjestelmät
Toimitusketjun sertifiointi
Rakennustuotteiden sertifiointi
Kestävä kehitys
Puutalorakennussertifikaatti
PUUTAVARA-ASETUKSET (EU ja Iso-Britannia)
Metsänhoitosertifikaatti

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Lisäkommentti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Haluatko sulkea lomakkeen?
Tietoja ei tallenneta tai lähetetä.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.