BM CertificationPalvelut
EUTR Euroopan unionin puutavara-asetus

EUTR Euroopan unionin puutavara-asetus

Puutavaran ja puutuotteiden kasvavan kysynnän myötä laiton puunkorjuu ja siihen liittyvä kauppa on muodostunut ongelmaksi, joka vaikuttaa ympäristöön ja jolla on sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia seurauksia. Laiton puunkorjuu on uhka niille alan yrityksille, jotka toimivat voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Laittoman puunkorjuun ja siihen liittyvän kansainvälisen puutavarakaupan torjumiseksi otettiin maaliskuun kolmantena päivänä vuonna 2013 käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 995/2010 eli Euroopan unionin puutavara-asetus (EUTR), jossa asetetaan velvoitteita puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattaville toimijoille.

EUTR Euroopan unionin puutavara-asetus

Ota meihin yhteyttä!

Sähköposti: info.fi@bmcertification.com

Puh: + 358 40 773 6770

Jos haluat tarjouksen ole hyvä ja täytä tarjouspyyntölomake:

Pyydä tarjous

Mitä tarkoittaa EUTR?

EUTR on Euroopan unionin (EU) asetus, jonka tarkoituksena on sulkea markkinat puutavaran ja siitä valmistettujen puutuotteiden hallitsemattomalta/laittomalta liikenteeltä varmistamalla, että EU tuo maahan vain alkuperämaansa lainsäädännön mukaisesti korjattua puutavaraa. Asetusta sovelletaan sekä maahantuotuihin että EU:ssa tuotettuihin puutuotteisiin.

Vaatimukset koskevat niitä toimijoita ja kaupallisia yrityksiä, jotka ostavat ja myyvät pyöreää puuta, kuitupuuta ja puutuotteita, kuten vaneria, paperia, huonekaluja jne. EUTR-vaatimuksien vaikutus yritykseen riippuu sen asemasta toimitusketjussa sekä sen ostaman tai myymän tuotteen tyypistä. Vaatimuksia sovelletaan sekä markkinaosapuoliin eli toimijoihin sekä jälleenmyyjiin.

Toimijat ovat yrityksiä/organisaatioita jotka ensimmäisenä saattavat puutavaraa tai puutuotteita EU:n markkinoille. Toimijoiden pääasiallinen vastuu on suorittaa laillisuustarkastukset, minimoiden laittomasti korjatun puutavaran tai puutuotteiden markkinoille saattamisen mahdollisuuden. Tämän prosessin varmistamiseksi on otettava käyttöön riskienhallintajärjestelmä: asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (Due Diligence System, DDS).

Kaupalliset yritykset ostavat ja myyvät puutavaraa tai puutuotteita, jotka on jo saatettu EU:n markkinoille. Kaupallisten yritysten vastuulla on varmistaa tuotteiden jäljitettävyys ylläpitämällä tietoja toimittajista ja asiakkaista sekä tarjoamalla pääsy näihin tietoihin.

Miten suoritetaan EUTR-vaatimustenmukaisuuden tarkastus?

EUTR-vaatimusten noudattamisen varmentamiseksi yrityksen on taattava laadukas ja toimiva EU:n puutavara-asetuksen vaatimusten noudattaminen, mm. asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän käyttöönotto ja sen valvonta.

Akkreditoituna sertifiointielimenä BM Certification voi tarkastaa yrityksen vaatimustenmukaisuuden EU:n puutavara-asetuksen kanssa ja tarjota asetukseen liittyvää koulutusta.

Keitä EU:n puutavara-asetus sitoo?

EUTR-asetuksen mukaan toimijoiden on täytettävä useita perusteellisia vaatimuksia, mm. otettava käyttöön asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä kaikille puutavaroille ja puutuotteille. Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän puitteissa on arvioitava puutavaran tai puutuotteiden laittoman alkuperän riski, ja järjestelmää on ylläpidettävä ja arvioitava säännöllisesti asetuksen vaatimusten mukaisesti.

EU:n puutavara-asetuksen riippumaton tarkastus vahvistaa ja varmistaa, että yritys on ottanut käyttöön asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän ja valvoo säännöllisesti sen käyttöä. Tarkastuksen läpäiseminen vahvistaa kestävän toiminnan, tuotteiden laillisuuden ja kilpailukyvyn.

EUTR-vaatimustenmukaisuuden tarkastuksessa:

  • analysoidaan tietoja toimijan markkinoille saattamasta puutavarasta tai puutuotteista
  • suoritetaan riskinarviointi, analysoitaessa ja arvioimalla laittomasti korjatun puutavaran tai puutuotteiden markkinoille saattamisen mahdollisuus
  • poistetaan puutavaran tai puutuotteiden laittoman alkuperän riski
  • varmistetaan tuotteiden ja niiden raaka-aineiden jäljitettävyys
  • otetaan käyttöön ja valvotaan säännöllisesti asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää (DDS)
  • laaditaan riippumaton kolmannen osapuolen arvio yrityksen tuotteiden ja niiden raaka-aineiden laillisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta EU:n puutavara-asetuksen kanssa

Ole hyvä ja ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Huom! Puutavaraan ja puutuotteisiin ei tarvitse soveltaa asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää, jos niille on annettu CITES-lupa (yleissopimus uhanalaisten luonnonvaraisten eläinten ja kasvilajien kansainvälisestä kaupasta) tai FLEGT-lupa (metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa käsittelevä lupajärjestelmä). Tällaisten tuotteiden katsotaan täyttävän asetuksen vaatimukset.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Virallinen osoite

Yhteyshenkilö

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Laatu, työterveys ja ympäristö
Tietoturva
Elintarvike- turvallisuusjärjestelmät
Toimitusketjun sertifiointi
Rakennustuotteiden sertifiointi
Kestävä kehitys
Puutalorakennussertifikaatti
PUUTAVARA-ASETUKSET (EU ja Iso-Britannia)
Metsänhoitosertifikaatti

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Lisäkommentti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Haluatko sulkea lomakkeen?
Tietoja ei tallenneta tai lähetetä.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.