EU:n metsäkatoasetus (EUDR)

Euroopan unioni on hyväksynyt asetuksen, jolla hillitään EU:n markkinoiden kielteisiä vaikutuksia maailmanlaajuiseen metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen. Samalla pyritään turvaamaan alkuperäisyhteisöjen oikeudet.

EU:n metsäkatoasetus (EUDR)

Ota meihin yhteyttä!

Sähköposti: info.fi@bmcertification.com

Puh: + 358 40 773 6770

Jos haluat tarjouksen ole hyvä ja täytä tarjouspyyntölomake:

Pyydä tarjous

Mikä EUDR on? 

EU:n metsäkatoasetuksessa (EUDR) edellytetään asianmukaista huolellisuutta yrityksille, jotka saattavat metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen liittyviä tuotteita EU:n markkinoille. Näitä tavaroita ovat: naudanliha, kaakao, kahvi, palmuöljy, kumi, soija ja puu.

EUDR:n mukaan seitsemän hyödykkeen ja niihin liittyvien tuotteiden on täytettävä metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen liittyvät vaatimukset, jotta ne voidaan myydä tai viedä EU:n markkinoille.

Yrittäjien ja kauppiaiden, jotka haluavat saattaa näitä tuotteita EU:n markkinoille tai viedä niitä EU:sta, on toteutettava laillisuustarkastusjärjestelmä suorittamalla riskinarviointi ja hankkimalla niiden maa-alueiden maantieteellisen sijainnin koordinaatit (leveys- ja pituusasteet), joilta kyseiset tavarat on tuotettu tai hankittu, sekä tuotantopäivät tai ajanjakso. Tavaroiden tulliselvitystä varten yrittäjien on toimitettava tulli-ilmoituksen yhteydessä ilmoitus laillisuustarkastuksista. Näiden tietojen syöttämistä ja tallentamista varten luodaan valtion laitosten valvoma keskitetty tietojärjestelmä.

EUDR-asetusta ei sovelleta tavaroihin, jotka on valmistettu ennen asetuksen täytäntöönpanoa (lukuun ottamatta puutuotteita, joihin sovelletaan EU:n puutavara-asetusta koskevia vaatimuksia) eikä tavaroihin, jotka on valmistettu kokonaan materiaalista, joka on saavuttanut tuotteen elinkaaren lopun ja joka muutoin hävitettäisiin jätteenä.

Miten osoitetaan EUDR-vaatimusten noudattaminen?

 Ennen kyseisten tuotteiden tuomista EU:n markkinoille tai vientiä yrittäjien ja elinkeinonharjoittajien on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle laillisuusilmoitus. Tämän vaatimuksen tarkoituksena on taata, että EU:n markkinoille tulevia tavaroita ei ole hankittu maa-alueilta tai alueilta, joilla on tapahtunut metsien tilan heikkenemistä tai metsäkatoa 31. joulukuuta 2020 jälkeen.

Tämän asetuksen noudattamiseksi toimijoiden ja kauppiaiden on:

  • kerättävä yksityiskohtaisia tietoja, jotka osoittavat, että tuotteet ovat EUDR-asetuksen mukaisia;
  • suoritettava riskinarviointi jokaisesta tuotteesta varmistaakseen mahdollisen EUDR-vaatimuksen noudattamatta jättämisen riskin;
  • Vähennettävä riskejä suorittamalla riippumattomia tutkimuksia/auditointeja, keräämällä lisäasiakirjoja tai työskentelemällä toimittajien kanssa.

Toimijoiden ja kauppiaiden on tehtävä kattavia riskinarviointeja, joissa otetaan huomioon, onko tavarat tuotettu sovellettavien paikallisten lakien mukaisesti, samalla kun noudatetaan nimenomaisesti alkuperäiskansojen vapaan suostumuksen periaatetta.

BM-sertifiointi on tunnustettu valvontaorganisaatioksi useiden vuosien ajan tarjoamaan palveluja Euroopan unionin puutavara-asetuksen (EUTR) mukaisesti. Hyödyntämällä laajaa asiantuntemustamme ja hankittua tietämystämme meillä on hyvät valmiudet auttaa sinua EUDR:n vaatimusten täyttämisessä. Kehotamme sinua ystävällisesti ottamaan yhteyttä paikalliseen BM-sertifiointitoimistoon tutustuaksesi tarjolla oleviin monipuolisiin mahdollisuuksiin.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Virallinen osoite

Yhteyshenkilö

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Laatu, työterveys ja ympäristö
Tietoturva
Elintarvike- turvallisuusjärjestelmät
Toimitusketjun sertifiointi
Rakennustuotteiden sertifiointi
Kestävä kehitys
Puutalorakennussertifikaatti
PUUTAVARA-ASETUKSET (EU ja Iso-Britannia)
Metsänhoitosertifikaatti

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Lisäkommentti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Haluatko sulkea lomakkeen?
Tietoja ei tallenneta tai lähetetä.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.