ISO 14046 Vesijalanjäljen tarkastus

Vesijalanjäljen todentamisen kysyntä kasvaa, kun yritykset ja kuluttajat ovat tietoisempia veden säästämisen ja kestävyyden tärkeydestä. Vesijalanjälki on tuotteen, prosessin tai organisaation valmistuksessa käytetyn vesimäärän mitta, joka ottaa huomioon tuotteen koko elinkaaren aikana käytetyn veden. Monet yritykset tiedostavat tarpeen vähentää vedenkulutustaan ja hallita veteen liittyviä riskejä. Veden niukkuudesta ja saastumisesta on tulossa merkittäviä ympäristöongelmia, ja yrityksillä on yhä enemmän paineita vähentää vedenkäyttöään ja osoittaa sitoutumisensa kestävään vesihuoltoon.

ISO 14046 Vesijalanjäljen tarkastus

Ota meihin yhteyttä!

Sähköposti: info.fi@bmcertification.com

Puh: + 358 40 773 6770

Jos haluat tarjouksen ole hyvä ja täytä tarjouspyyntölomake:

Pyydä tarjous

Vesijalanjäljen todentaminen ISO 14046 mukaan

Vesijalanjäljen todentaminen ISO 14046 -standardin mukaan on prosessi, jossa arvioidaan ja todennetaan tuotteiden, prosessien ja organisaatioiden vesijalanjälki ISO 14046-standardin asettamien ohjeiden mukaisesti. Vesijalanjälki on tuotteen, prosessin tai organisaation elinkaaren aikana käytetyn vesimäärän mitta. Se ottaa huomioon kasteluun, valmistukseen, puhdistukseen ja muihin toimintoihin käytetyn veden. Laskemalla ja todentamalla vesijalanjäljen ISO 14046-standardin mukaisesti yritykset voivat tunnistaa mahdollisuuksia vähentää vedenkulutustaan, parantaa vesitehokkuuttaan ja hallita veteen liittyviä riskejä.

Kuinka hankkia ISO 14046-sertifikaatti?

Todentamisprosessiin kuuluu kolmannen osapuolen suorittama auditointi sen todentamiseksi, että tuotteessa, prosessissa tai organisaatiossa käytetty vesijalanjäljen laskentamenetelmä on ISO 14046-standardin mukainen. Auditoinnissa todennetaan, että laskelma on tarkka ja luotettava ja se noudattaa ISO 14046-standardin antamia ohjeita. Todentamisprosessi tarjoaa läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta yrityksille, jotka haluavat viestiä ympäristötehokkuudestaan asiakkaille ja sidosryhmille.

ISO 14046-sertifioinnin saamiseksi yritysten on noudatettava muutamia vaiheita:

  • Tunnista sertfionnin laajuus: yritysten on määritettävä vesijalanjäljen arvioinnin laajuus ja päätettävä, mitkä tuotteet, prosessit tai organisaatiot haluavat sertifioida. Vesijalanjälkiarvioinnin kehittäminen: Yritysten tulee kehittää ISO 14046-standardin mukainen vesijalanjälkiarviointi. Tämä tarkoittaa vedenkäyttötietojen keräämistä tuotteen koko elinkaaren ajalta ja vesijalanjäljen laskemista ISO 14046-standardin mukaisella menetelmällä.
  • Suoritetaan kolmannen osapuolen auditointi: yritysten on palkattava ulkopuolinen auditoija suorittamaan vesijalanjäljen arvioinnin tarkastus. Auditoija varmistaa, että arviointimenetelmät ja laskenta ovat ISO 14046-standardin mukaisia.
  • Sertifiointi: Jos auditointi onnistuu ja yritys täyttää ISO 14046-standardin vaatimukset, yritykselle voidaan myöntää ISO 14046-sertifikaatti. Sertifiointi on voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen yritykselle on suoritettava uudelleensertifiointiauditointi.

Miksi sertifioida ISO 14046-standardin vaatimusten mukaisesti?

ISO 14046-standardin mukainen sertifiointi tukee yrityksen ympäristövastuun kehittämistä, auttaa tunnistamaan mahdollisuudet veden käytön tehostamiseen ja hallitsemaan veteen liittyviä riskejä sekä tehostaa erottumista kilpailijoista ja viranomaisvaatimuksia noudattamista.

Kun otat käyttöön ISO 14046-standardin mukaisen johtamisjärjestelmän:

  • Osoitat ympäristövastuuta: ISO 14046 -sertifikaatti osoittaa yrityksen sitoutumisen kestävään vesihuoltoon ja ympäristövastuuseen. Sertifioinnin avulla yritykset voivat viestiä lisää ympäristötehokkuudestaan asiakkaille, sidosryhmille ja viestiä lisää julkisesti.
  • Tunnistat mahdollisuudet vesitehokkuuden parantamiseen: ISO 14046-standardin mukainen vesijalanjäljen arviointiprosessi auttaa yrityksiä tunnistamaan mahdollisuudet vedenkäytön vähentämiseen ja veden tehokkuuden parantamiseen.
  • Erotut lisää kilpailijoista: kuluttajat ovat yhä ympäristötietoisempia ja etsivät tuotteita, jotka on valmistettu kestävällä ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Viestimällä ympäristötehokkuudestaan ja hankkimalla sertifikaatit yritykset voivat houkutella ympäristötietoisia asiakkaita ja saada kilpailuetua.
  • Noudatat sovellattavien vedenkäyttöön liittyvien säädösten vaatimuksia: joissakin tapauksissa saatetaan vaatia ISO 14046-sertifikaattia säädösten vaatimusten noudattamiseksi. Joissakin maissa on esimerkiksi pakollisia raportointivaatimuksia vedenkäytöstä ja ympäristönsuojelun tasosta, ja ISO 14046-sertifikaatti saattaa olla tarpeen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.
Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Virallinen osoite

Yhteyshenkilö

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Laatu, työterveys ja ympäristö
Tietoturva
Elintarvike- turvallisuusjärjestelmät
Toimitusketjun sertifiointi
Rakennustuotteiden sertifiointi
Kestävä kehitys
Puutalorakennussertifikaatti
PUUTAVARA-ASETUKSET (EU ja Iso-Britannia)
Metsänhoitosertifikaatti

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Lisäkommentti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Haluatko sulkea lomakkeen?
Tietoja ei tallenneta tai lähetetä.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.