EU:n taksonomia

EU:n taksonomia otetaan käyttöön, jotta voidaan vastata kiireelliseen tarpeeseen luoda yhtenäinen ja kattava kehys kestävän taloudellisen toiminnan määrittelemiseksi Euroopan unionissa. Selkeillä kriteereillä ja standardeilla EU:n taksonomia pyrkii ohjaamaan sijoittajia, yrityksiä ja päättäjiä kohti ympäristön kannalta kestäviä käytäntöjä ja investointeja, mikä edistää siirtymistä kohti vihreämpää ja kestävämpää taloutta.

EU:n taksonomia

Ota meihin yhteyttä!

Sähköposti: info.fi@bmcertification.com

Puh: + 358 40 773 6770

Jos haluat tarjouksen ole hyvä ja täytä tarjouspyyntölomake:

Get quotation

Mikä on EU:n taksonomia?

EU:n taksanomia on Euroopan unionin käyttöön ottama luokitusjärjestelmä, jolla määritellään ja luokitellaan taloudelliset toiminnot niiden ympäristön kestävyyden perusteella. Siinä esitetään yhteiset kriteerit ja kynnysarvot sen määrittämiseksi, voidaanko toimintaa pitää ympäristön kannalta kestävänä tai ”taksonomiaan yhtenäisenä” sellaisilla aloilla kuin ilmastonmuutoksen hillitseminen, sopeutuminen, kiertotalous, saastumisen ehkäiseminen ja biologinen monimuotoisuus. EU:n taksonomian tavoitteena on tarjota avoimuutta ja selkeyttä sijoittajille, yrityksille ja kuluttajille sekä kannustaa investointeja ja taloudellista toimintaa, joka edistää EU:n ympäristötavoitteita ja siirtymistä kestävään talouteen.

EU:n taksonomia antaa sekä kaupallisille että ei-kaupallisille yhtiöille mahdollisuuden omaksua yhteisen määritelmän taloudellisesti kestävästä toiminnasta, jota pidetään ympäristön kannalta kestävänä. Sillä on keskeinen rooli kestävien investointien lisäämisessä EU:ssa tarjoamalla turvaa sijoittajille, suojelemalla heitä viherpesukäytännöiltä, auttamalla yrityksiä muuttumaan ilmastoystävällisemmiksi ja vähentämällä markkinoiden pirstoutumista.

Taksonomia-asetus asettaa kuusi ilmasto- ja ympäristötavoitetta:

  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Veden ja meren luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  • Siirtyminen kiertotalouteen
  • Pilaantumisen ehkäisy ja valvonta
  • Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

Kuinka osoittaa EU:n taksonomiavaatimusten noudattaminen?

Osoittaakseen EU:n taksonomian vaatimusten noudattamisen markkinoilla toimivat yritykset voivat ryhtyä seuraaviin toimiin:

  • Suorita arviointi: arvioi toimintaasi, tuotteitasi tai investointejasi määrittääksesi, ovatko ne EU:n taksonomian kriteerien mukaisia. Arvioi harjoittamaasi taloudellista toimintaa ja sen ympäristönsuojelun tasoa taksonomiaasetuksessa määriteltyjen kynnysarvojen ja vaatimusten perusteella.
  • Julkistaminen ja raportointi: valmistele ja julkista läpinäkyvää ja tarkkaa tietoa toimintojesi tai investointiesi kestävyysominaisuuksista. Tähän sisältyy asiaankuuluvien tietojen, mittareiden ja todisteiden toimittaminen, jotka osoittavat taksonomiavaatimusten noudattamisen. Raportointi voidaan tehdä standardoitujen mallien tai kehysten, kuten EU:n taksonomian mukaisten tietojen, avulla.
  • Dokumentointi ja merkinnät: ylläpidä kattavaa dokumentaatiota ja ylläpidä merkintöjä, jotka tukevat väitteitäsi EU:n taksonomian noudattamisesta. Tämä sisältää asiaankuuluvien tietojen, menetelmien ja oletusten keräämisen, joita käytetään arvioitaessa toimintojesi ympäristön kestävyyttä. Näiden tietojen tulee olla saatavilla auditointia ja todentamista varten.
  • Riippumaton vakuutus ja varmentaminen: Harkitse riippumattoman kolmannen osapuolen ottamista suorittamaan vakuutus- tai varmennusprosessi, joka koskee EU:n taksonomian noudattamista. Tämä voi vahvistaa organisaation uskottavuutta ja lisätä sijoittajien, sidosryhmien ja sääntelyviranomaisien varmuutta organisaatiota kohtaan.

Riippumattomana sertifiointielimenä BM Certification voi suorittaa kolmannen osapuolen auditointeja ympäristön kestävyyskriteerien täyttymisestä. Metsäalalla työskenteleville BM Certification tarjoaa EU-taksonomian tekniset seulontakriteerit, DNSH-kriteerit ja vähimmäisturvavaatimukset 1.3. toiminnassa: metsänhoito.

Ota yhteyttä BM Certificationiin saadaksesi lisätietoja palveluistamme ja selvittääksesi, kuinka voimme auttaa sinua EU:n taksonomian noudattamisessa. Muodostetaan yhdessä vihreämpi ja kestävämpi tulevaisuus.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Virallinen osoite

Yhteyshenkilö

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Laatu, työterveys ja ympäristö
Tietoturva
Elintarvike- turvallisuusjärjestelmät
Toimitusketjun sertifiointi
Rakennustuotteiden sertifiointi
Kestävä kehitys
Puutalorakennussertifikaatti
PUUTAVARA-ASETUKSET (EU ja Iso-Britannia)
Metsänhoitosertifikaatti

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Lisäkommentti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Haluatko sulkea lomakkeen?
Tietoja ei tallenneta tai lähetetä.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.