BM CertificationPUUTAVARA-ASETUKSET (EU ja Iso-Britannia)
Ison-Britannian puutavara-asetus (UKTR)

Ison-Britannian puutavara-asetus (UKTR)

Puutavaran ja puutuotteiden kasvavan kysynnän myötä laiton puunkorjuu ja siihen liittyvä kauppa on muodostunut ongelmaksi, joka vaikuttaa ympäristöön ja jolla on sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia seurauksia. Laiton puunkorjuu on myös uhka niille alan yrityksille, jotka toimivat voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Puutavaran toimitusketjuja koskevalla sääntelyllä varmistetaan puunkorjuukäytäntöjen laillisuus, edistetään puunkorjuukäytäntöjen kestävyyttä ja tuetaan maailmanlaajuista metsähallintoa. Yritysten, jotka käyvät kauppaa puutavaralla ja puutuotteilla Isossa-Britanniassa, on varmistettava, että kaupankäynnin kohteet ovat peräisin laillisista lähteistä.

Puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamista koskevaa asetusta (UKTR) ja Ison-Britannian FLEGT-asetusta sovelletaan Isossa-Britanniassa 1.1.2021 alkaen, mutta vaatimukset pysyvät samoina kuin EUTR-asetuksen alaisuudessa.

Ison-Britannian puutavara-asetus (UKTR)

Ota meihin yhteyttä!

Sähköposti: info.fi@bmcertification.com

Puh: + 358 40 773 6770

 

Mikä on UKTR?

UKTR on sarja erillisiä asetuksia, mukaan lukien seuraavat:

  • puutavaraa ja puutuotteita (markkinoille saattamista) koskeva asetus 2013
  • metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva asetus (FLEGT) 2012 (tarkistetussa muodossaan)
  • puutavaraa ja puutuotteita koskeva asetus ja FLEGT-asetus (EU-ero) 2018
  • Puutavaraa ja puutuotteita koskevat asetukset ja FLEGT-asetus (EU-ero) (tarkistukset) 2020

Ison-Britannian puutavara-asetusten tarkoituksena on tarkoituksena on sulkea markkinat puutavaran ja siitä valmistettujen puutuotteiden hallitsemattomalta/laittomalta liikenteeltä varmistamalla, että Iso-Britannia tuo maahan vain alkuperämaansa lainsäädännön mukaisesti korjattua puutavaraa.
Vaatimukset koskevat niitä toimijoita ja kaupallisia yrityksiä, jotka ostavat ja myyvät pyöreää puuta, kuitupuuta ja puutuotteita, kuten vaneria, paperia, huonekaluja jne. UKTR-vaatimusten vaikutus yritykseen riippuu sen asemasta toimitusketjussa sekä sen ostaman tai myymän tuotteen tyypistä. Vaatimuksia sovelletaan sekä markkinaosapuoliin eli toimijoihin sekä jälleenmyyjiin. Vaatimukset koskevat sekä toimijoita että kaupallisia yrityksiä.
Toimijat ovat yrityksiä/organisaatioita jotka ensimmäisenä saattavat puutavaraa tai puutuotteita Ison-Britannian markkinoille. Toimijoiden pääasiallinen vastuu on suorittaa laillisuustarkastukset niin, että laittomasti korjatun puutavaran tai puutuotteiden markkinoille saattamisen mahdollisuus minimoidaan. Tämän prosessin varmistamiseksi on otettava käyttöön riskienhallintajärjestelmä: asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (Due Diligence System, DDS).
Kaupalliset yritykset ostavat ja myyvät puutavaraa tai puutuotteita, jotka on jo saatettu Ison-Britannian markkinoille. Kaupallisten yritysten vastuulla on varmistaa tuotteiden jäljitettävyys ylläpitämällä tietoja toimittajista ja asiakkaista sekä tarjoamalla pääsy näihin tietoihin.

UKTR-asetusten noudattamisen varmentaminen

Ison-Britannian puutavara-asetusten noudattamisen varmentamiseksi yrityksen on taattava asetuksen vaatimusten laadukas ja toimiva noudattaminen, mukaan lukien asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän käyttöönotto ja sen valvonta.

Akkreditoituna sertifiointielimenä BM Certification voi tarkastaa yrityksen vaatimustenmukaisuuden Ison-Britannian puutavara-asetusten suhteen ja tarjota asetukseen liittyvää koulutusta.

Ketkä tarvitsevat UKTR-asetuksen mukaisen arvioinnin?

UKTR-asetuksen mukaan toimijoiden on täytettävä useita perusteellisia vaatimuksia, mm. otettava käyttöön asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä kaikille puutavaroille ja puutuotteille. Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän puitteissa on arvioitava puutavaran tai puutuotteiden laittoman alkuperän riski, ja järjestelmää on ylläpidettävä ja arvioitava säännöllisesti UKTR-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Ison-Britannian puutavara-asetuksen noudattamista koskeva riippumaton tarkastus varmistaa ja vahvistaa, että yritys on ottanut käyttöön asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän ja valvoo säännöllisesti sen käyttöä. Tarkastuksen läpäiseminen vahvistaa toiminnan kestävyyden, tuotteiden laillisuuden ja kilpailukyvyn.

UKTR-vaatimustenmukaisuuden tarkastuksessa:

  • analysoidaan tiedot toimijan markkinoille saattamasta puutavarasta tai puutuotteista
  • suoritetaan riskinarviointi, jossa analysoidaan ja arvioidaan laittomasti korjatun puutavaran tai puutuotteiden markkinoille saattamisen mahdollisuus
  • poistetaan puutavaran tai puutuotteiden laittoman alkuperän riski
  • varmistetaan tuotteiden ja niiden raaka-aineiden jäljitettävyys
  • otetaan käyttöön asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (DDS) ja valvotaan sitä säännöllisesti
  • laaditaan riippumaton kolmannen osapuolen arvio yrityksen tuotteiden ja niiden raaka-aineiden laillisuudesta ja Ison-Britannian puutavara-asetuksen mukaisuudesta.

Annamme mielellämme lisätietoja.

Jos haluat saada palvelutarjouksen, ole hyvä ja täytä tarjouspyyntölomake verkossa.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Virallinen osoite

Yhteyshenkilö

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Laatu, työterveys ja ympäristö
Tietoturva
Elintarvike- turvallisuusjärjestelmät
Toimitusketjun sertifiointi
Rakennustuotteiden sertifiointi
Kestävä kehitys
Puutalorakennussertifikaatti
PUUTAVARA-ASETUKSET (EU ja Iso-Britannia)
Metsänhoitosertifikaatti

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Lisäkommentti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Haluatko sulkea lomakkeen?
Tietoja ei tallenneta tai lähetetä.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.