BM CertificationUutiset
Vuonna 2021 ISCC on sertifioinut maatalousmaata, joka vastaa 16 miljoonaa jalkapallokenttää

Vuonna 2021 ISCC on sertifioinut maatalousmaata, joka vastaa 16 miljoonaa jalkapallokenttää

Euroopan vihreä sopimus ja Fit for 55 -paketti loivat vankan perustan monille kunnianhimoisille ilmastoystävällisille aloitteille jotka on tarkoitus kääntää kansalliseen lainsäädäntöön. ISCC:n tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa nollaan vuoteen 2050 mennessä.

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification)-sertifiointijärjestelmät auttavat yrityksiä täyttämään vahvistetut kestävän kehityksen vaatimukset.

Vuonna 2021 ISCC on sertifioinut maatalousmaata, joka vastaa 16 miljoonaa jalkapallokenttää

ISCC-sertifiointi koskee kaikentyyppisiä maa- ja metsätalouden raaka-aineita, biogeenisiä jätteitä ja tähteitä, biokaasua, ei-biologista alkuperää olevia raaka-aineita, kuten nestemäisiä ja kiinteitä jätevirtoja, jätteiden käsittelystä saatavaa energiaa, muista uusiutuvista lähteistä paitsi biomassasta saatua energiaa.

ISCC tarjoaa useita sertifiointijärjestelmiä vastaamaan erilaisten markkinoiden tarpeita. Euroopan komissio on tunnustanut ISCC:n EU-järjestelmän osoittamaan, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa noudatetaan RED II:ssa, Renewable Energy Direktiivissä II ja RTFO-velvoitteita (The renewable transport fuel velvoite) asetettuja oikeudellisia vaatimuksia. Sen soveltamisala on Euroopan biopolttoainemarkkinat. ISCC PLUS on vapaaehtoinen sertifiointijärjestelmä sääntelemättömille RED II -markkinoille, jotka ovat EU:n ulkopuolisia biopolttoainemarkkinoita sekä bioenergia-, elintarvike-, rehu- ja kemikaalimarkkinoita. Esimerkiksi ISCC PLUS on tunnustettu kestävän kehityksen vaatimusten täyttämisestä Japanin biopolttoainemarkkinoilla.

ISCC:n kestävän kehityksen vaatimukset maatiloille ja istutuksille on määritelty kuuden periaatteen kautta. ISCC:n periaate 1 kattaa RED II:n lakisääteiset vaatimukset, kun taas periaatteet 2–6 menevät lakisääteisiä vaatimuksia pidemmälle, koska ne kattavat muita ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaatimuksia.

 • Periaate 1
  Biodiversiteettiarvoltaan korkean tai hiilipitoisen maan suojelu
 • Periaate 2
  Ympäristöystävällinen tuotanto maaperän, veden ja ilman suojelemiseksi
 • Periaate 3
  Turvalliset työolosuhteet
 • Periaate 4
  Ihmis- ja työoikeuksien noudattaminen ja vastuulliset yhteiskuntasuhteet
 • Periaate 5
  Maaoikeuksien, lakien ja kansainvälisten sopimusten noudattaminen
 • Periaate 6
  Hyvät johtamiskäytännöt ja jatkuva parantaminen

Kahden viime vuoden aikana kestävän kehityksen alalla on saavutettu useita tärkeitä virstanpylväitä, kuten:

 • Vuonna 2021 on myönnetty yli 5 000 ISCC-sertifikaattia. Erityisesti ISCC PLUS -sertifikaattien määrä kasvoi merkittävästi kemianteollisuudessa sekä elintarvike- ja rehuteollisuudessa.
 • ISCC-sertifioidun bioenergian RED II:n mukaisen tunnustamisprosessin aikana uudistettiin ISCC EU:n järjestelmädokumentteja sisältäen lisävaatimuksia ja myös tiukempia kriteerejä järjestelmän vahvistamiseksi.
 • Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO) on tunnustanut ISCC:n CORSIA-sertifiointijärjestelmän, mikä vahvistaa, että CORSIA noudattaa Sustainable Aviation Fuel (SAF) -sertifiointia.
 • Jo ennen Covid-19:n haastavia rajoituksia ISCC oli jo aloittanut digitalisointiprosessin, joka mahdollisti etäsertifiointiauditoinnit ISCC:n APS (Automated Procedure System) avulla.

 

ISCC-SERTIFIOINTI NUMEROINA

Vuonna 2021 ISCC on sertifioinut 12,1 miljoonaa hehtaaria maatalousmaata, mikä vastaa 16 miljoonaa jalkapallokenttää. ISCC:n sertifioiduimmat viljelykasvit ovat rapsi/rypsi (6,79 milj. ha). Eniten ISCC-sertifioitua rypsiä/rypsiä on Australiassa (3,64 milj. ha), seuraavina Ukrainassa (0,54 milj. ha) ja Romaniassa (0,49 milj. ha).

Vuonna 2021 ISCC on sertifioinut 15 miljoonaa tonnia jätteeksi tai tähteeksi luokiteltua materiaalia. ISCC:n sertifioiduin jäte ja tähteitä ovat käytetty ruokaöljy (3,47 milj. t), jota seuraa lanta (2,49 milj. t). Eniten käytettyä ruokaöljyä oli Kiinassa (1,17 miljoonaa tonnia), seuraavina Iso-Britannia (0,30 miljoonaa tonnia) ja Malesia (0,29 miljoonaa tonnia).

Ole hyvä ja ota yhteyttä BM Certificationiin saadaksesi selville, kuinka voit edistää tuotteidesi kestävän kehityksen lupausta markkinoilla varmistamalla, että ne ovat ISCC-vaatimusten mukaisia.

Lähde: https://www.iscc-system.org/wp-content/uploads/2022/06/ISCC-Impact-Report-2022.pdf

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Virallinen osoite

Yhteyshenkilö

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Laatu, työterveys ja ympäristö
Tietoturva
Elintarvike- turvallisuusjärjestelmät
Toimitusketjun sertifiointi
Rakennustuotteiden sertifiointi
Kestävä kehitys
Puutalorakennussertifikaatti
PUUTAVARA-ASETUKSET (EU ja Iso-Britannia)
Metsänhoitosertifikaatti

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Lisäkommentti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Haluatko sulkea lomakkeen?
Tietoja ei tallenneta tai lähetetä.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Tekijä
Agnese Leite
BM Certifcationin Hiilisertifiointiohjelman johtaja