BM CertificationUutiset
Kestävän kehityksen puolustaminen

Kestävän kehityksen puolustaminen

Ilmastonmuutos on vakava uhka Euroopalle ja muulle maailmalle. Kestävämpää tulevaisuutta kohti Euroopan vihreä sopimus sisältää erittäin kunnianhimoisia tavoitteita. Pitkällä aikavälillä – nolla kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2050 mennessä, vertailupisteenä vuonna 2030 (EU 2030-tavoitteet), jolloin päästöjä on vähennettävä 55 % vuoden 1990 päästöihin verrattuna.

Kestävän kehityksen puolustaminen

Nämä toimet vaikuttavat meihin kaikkiin, mutta on aloja, joihin muutokset vaikuttavat enemmän, ja jotkut ovat saaneet kokea ne jo tänään.

Yksi niistä on kuljetusala. Euroopan komissio painottaa paljon uutta autokantaa saavuttaakseen tavoitteen nolla kasvihuonekaasupäästöjä suoraan uusista henkilöautoista vuoteen 2035 mennessä. Mitä tulee muihin ajoneuvoihin, vuoteen 2030 mennessä autojen on vähennettävä päästöjään 55 % ja pakettiautojen 50 %. Lisäksi vuodesta 2026 alkaen kaikkeen tieliikenteeseen sovelletaan päästökiintiökauppaa, mikä määrittää saasteiden hinnan ja kannustaa puhtaamman polttoaineen käyttöön.

Kestävämpien polttoaineiden käyttö tulee koskemaan myös lentoteollisuutta. Lentokoneet eivät voi lähteä EU:n lentoasemilta, ellei niitä tankata kestävää polttoainetta. ISCC CORSIA ja ISCC CORSIA PLUS ovat yksi Euroopan unionissa ja myös maailmassa tunnustetuista sertifiointi-järjestelmistä kestävän lentopolttoaineen sertifioinnissa, kun taas autojen biopoltto-aineiden sertifiointi on ISCC EU:n tai ISCC PLUS:in vaatimusten mukainen (riippuen toimialan laajuudesta). ISCC-sertifiointi-järjestelmät ovat maailmanlaajuisesti tunnustettuja, ja ne tarjoavat jäljitettävyyden koko toimitusketjussa tilalta lopputuotteeseen. ISCC-sertifiointi täyttää RED II:n (Renewable Energy Directive) vaatimukset.

Toinen ala, johon kiinnitetään erityistä huomiota, on rakennusteollisuus. Alkaen vanhojen rakennusten energiatehokkuuden lisäämisestä taloja lämmittämällä, aina perusteellisiin laskelmiin uusien rakennusten, rakennusmateriaalien ja palveluiden ympäristö-vaikutusten arvioinnista. Energiavarojen hintojen noustessa vuosi vuodelta yhä useammat yritykset näkevät ISO 50001-johtamisjärjestelmän käyttöönoton edut, se on mittauspohjainen sertifiointijärjestelmä, joka mahdollistaa pitkän aikavälin säästöjä ja arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia edelleen optimoida energiankulutusresursseja. Ympäristötuote-seloste eli EPD vaaditaan jo edellä mainitussa ympäristövaikutusten arvioinnissa, joka on laskentapohjainen työkalu kestävän kehityksen vaatimustenmukaisuustietojen antamiseen. EPD:n laatimiseksi on suoritettava tuotteen elinkaariarviointi, jota kutsutaan myös LCA:ksi (Life Cycle Assessement), joka on systemaattinen analyysi tuotteiden tai palveluiden ympäristövaikutuksista tuotteen koko elinkaaren ajalta resurssien talteenotosta ja loppujen lopuksi. jätehuolto. Vuodesta 2022 lähtien BM Certification tarjoaa asiakkailleen sekä tuotteen elinkaariarvioinnin (LCA) että tuotteen EPD:n kehitystä ja konsultointia.

Artikkelin valmistelussa käytettiin seuraavaa lähdettä: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Virallinen osoite

Yhteyshenkilö

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Laatu, työterveys ja ympäristö
Tietoturva
Elintarvike- turvallisuusjärjestelmät
Toimitusketjun sertifiointi
Rakennustuotteiden sertifiointi
Kestävä kehitys
Puutalorakennussertifikaatti
PUUTAVARA-ASETUKSET (EU ja Iso-Britannia)
Metsänhoitosertifikaatti

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Lisäkommentti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Haluatko sulkea lomakkeen?
Tietoja ei tallenneta tai lähetetä.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.