BM CertificationUutiset
ISCC:n EU-tunnustus RED II:n mukaisesti hyväksytty

ISCC:n EU-tunnustus RED II:n mukaisesti hyväksytty

EU:n biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyyttä käsittelevä komitea äänesti 3. helmikuuta ISCC:n EU:n ja 12 muun vapaaehtoisen RED II:n mukaisen järjestelmän tunnustamisesta. Vapaaehtoiset järjestelmät ja EU-maiden kansalliset järjestelmät todistavat, täyttävätkö biopolttoaineet EU:n kestävyyskriteerit.

 

ISCC:n EU-tunnustus RED II:n mukaisesti hyväksytty

Sellaisenaan järjestelmät tarkistavat sen että:

  • näiden polttoaineiden raaka-ainetta ei ole tuotettu käyttäen maata, jolla on suuri biologinen monimuotoisuus
  • paljon hiiltä sisältävää maata ei ole muunnettu tällaiseen raaka-aineen tuotantoon
  • biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden tuotanto johtaa riittäviin kasvihuonekaasupäästösäästöihin

Useissa järjestelmissä otetaan huomioon myös muita kestävyysnäkökohtia, kuten maaperä, vesi, ilmansuojelu ja sosiaaliset kriteerit. Sertifiointiprosessia varten ulkopuolinen auditoija tarkastaa koko tuotantoketjun raaka-ainetta kasvattavasta viljelijästä biopolttoaineen tuottajaan tai kauppiaaseen.

Vaikka järjestelmiä käytetään yksityisesti, Euroopan komissio voi tunnustaa ne päteviksi.

Uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi (EU) 2018/2001, (REDII) luo yhteiset puitteet uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian edistämiselle EU:ssa ja asetti sitovaksi tavoitteeksi 32 % EU:n uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaislopullisesta kulutuksesta vuonna 2030.

Tammikuussa 2020 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselmansa Euroopan vihreästä kehityksestä, jossa korostettiin kunnianhimoisempien toimien tarvetta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Päätöslauselmassa korostettiin energian keskeistä roolia siirtymisessä kasvihuonekaasupäästöttömään talouteen ja erityisesti energiajärjestelmän hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tärkeyttä. Näistä syistä päätöslauselmassa vaadittiin RED-direktiivin tarkistamista uusien ilmastotavoitteiden mukaisesti asettamalla yksittäisille jäsenvaltioille uusia sitovia velvoitteita (ei alittaa EU 2020 -tavoitteita).

Miksi sertifioida ISCC-järjestelmän mukaisesti?

ISCC-järjestelmäsertifiointi auttaa valmistajia ottamaan lisävastuuta ja vähentämään yritysten riskiä luoda ympäristölle haitallisia prosesseja. Sertifiointi on luotettava menetelmä, joka auttaa asiakkaita tunnistamaan, mitkä yritykset tarjoavat kestävän maatalouden raaka-aineiden toimituskejtun.

Sertifioidessasi ISCC-järjestelmän mukaisesti:

  • edistät kasvihuonekaasupäästöjen (GHG) vähentämistä
  • varmistat kestävän maankäytön
  • vakuutat kumppaneita ja asiakkaita siitä, että yrityksesi tuottaa ja myy kestäviä tuotteita
  • edistät luonnollisen biosfäärin suojelua
  • varmistat sosiaalisen kestävyyden

BM Certification voi tarjota sertifioinnin laajalle valikoimalle maataloustoimintaasi liittyviin materiaaleihin sekä paikan päällä (maatila)auditointeja, joiden avulla sinut tunnistetaan markkinoilla ISCC-sertifioituna toimittajana. BM Certification tekee tämän kestävän kehityksen sertifiointijärjestelmien ISCC PLUS ja ISCC EU määrittelemien sertifiointikriteerien mukaisesti. BM Certificationin yhteisten auditointien avulla voimme myöntää molemmat sertifikaatit vastataksesi markkinoidesi vaatimuksiin.

ISCC EU sertfionti kattaa kaikki käyttämäsi materiaalit, kuten kaikenlaiset maa- ja metsätalouden raaka-aineet, jätteet ja tähteet, biokaasun ja levät.

ISCC PLUS setifionti kattaa kaiken tyyppiset maa- ja metsätalouden raaka-aineet, maatalousjätteet ja prosessijätteet.

Ole hyvä ja ota yhteyttä BM Certificationiin heti saadaksesi lisätietoja, kuinka voit kehittää markkinoiden luottamusta tarjoamiisi tuotteitteisiisi ja varmistaaksesi, että olet ISCC-vaatimusten mukainen.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Virallinen osoite

Yhteyshenkilö

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Laatu, työterveys ja ympäristö
Tietoturva
Elintarvike- turvallisuusjärjestelmät
Toimitusketjun sertifiointi
Rakennustuotteiden sertifiointi
Kestävä kehitys
Puutalorakennussertifikaatti
PUUTAVARA-ASETUKSET (EU ja Iso-Britannia)
Metsänhoitosertifikaatti

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Lisäkommentti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Haluatko sulkea lomakkeen?
Tietoja ei tallenneta tai lähetetä.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.