BM CertificationUutiset
Baltialaiset osallistujat saivat ajankohtaisia näkökulmia Australian puuteollisuudesta verkostoitumistapahtumassa, jossa oli mukana STAXA

Baltialaiset osallistujat saivat ajankohtaisia näkökulmia Australian puuteollisuudesta verkostoitumistapahtumassa, jossa oli mukana STAXA

Verkostoitumistapahtuma, joka pidettiin 23.5.2023, kokosi osallistujia Latviasta, Liettuasta ja Eestistä tarjoten heille ainutlaatuisen mahdollisuuden tavata australialaisen puuntuontiyrityksen STAXA:n edustaja. Tapahtuma toimi informatiivisena foorumina osallistujille, jonka aikana osallistujat saivat näkemyksiä Australian puuteollisuudesta ja mahdollisuuden tutkia yritysyhteistyöhön Australian puumarkkinoilla.

Baltialaiset osallistujat saivat ajankohtaisia näkökulmia Australian puuteollisuudesta verkostoitumistapahtumassa, jossa oli mukana STAXA

STAXA, Länsi-Australian suurin havupuun jalostaja, jolla on yli 30 vuoden kokemus toimialasta, on erikoistunut puutavaran ja puutuotteiden maahantuontiin yhteistyössä PEFC- ja FSC-sertifioitujen kumppaneiden kanssa maailmanlaajuisesti.

Tilaisuuden aikana STAXA:n edustaja, James Szabadics, jakoi osallistujille paljon arvokasta tietoa Australian puuteollisuudesta. Esitys antoi tietoa puun kasvavasta kysynnästä Australiassa ja puun maahantuonnin strategisesta roolista kysynnän tyydyttämisessä.

Yksi keskeisistä keskustelunaiheista oli Australian puun lujuuslaskentastandardi ja standardiin liittyvä verifiontimenettely. Tämä menetelmä toimii luokitusjärjestelmänä, jolla varmistetaan puutuotteiden laatu ja standardointi Australiassa. STAXA:n edustaja James Szabadics korosti tämän menetelmän etuja ja puutteita tarjoten arvokkaita näkökulmia osallistujille, jotka ovat kiinnostuneet osallistumaan Australian puumarkkinoille.

Australian puumarkkinat suosivat mekaanisesti lajiteltua puutavaraa visuaalisesti lajitellun puutavaran sijasta. BM Certificationin asiantuntijat voivat auttaa yrityksiä ymmärtämään mekaanisesti lajiteltuun puutavaraan sovellettavan standardin AS.NZS 1748 vaatimuksia. BM Certificationin asiantuntijat voivat auttaa toteuttamaan asianmukaisen päivittäisen testausmenetelmän yrityksen tehtaan tuotannonohjausjärjestelmässä standardivaatimusten noudattamiseksi, ja auttaa valmistautumaan ensimmäiseen tyyppitestaukseen sekä arvioimaan testituloksia. BM Certification järjestää visuaalisen puulajittelun kursseja standardin AS.NZS 2878 vaatimusten mukaisesti. Tarvittaessa voimme toteuttaa koulutuksen yrityskohtaisesti paikan päällä yrityksen toimitiloissa.

James Szabadics syventyi esityksessään Australian havupuumarkkinoiden epäkohtiin ja antoi kattavan yleiskatsauksen markkinoiden dynamiikasta, trendeistä ja mahdollisista kasvumahdollisuuksista osallistujille. Tilaisuus tarjosi mahdollisuuden arvioida Australian puumarkkinoita verrattuna eurooppalaisiin puumarkkinoihin, Austalian puumarkkionoiden kulutustottumuksia ja nousevia markkinasegmenttejä, mikä antoi osallistujille selkeän kokonaiskäsityksen nykypäivän Australian puumarkkinoista.

Tapahtuma tarjosi foorumin verkostoitumiseen ja ajatusten vaihtoon Baltian maista tulevien osallistujien kesken. Tapahtuma lisäsi yhteistyön tunnetta ja rohkaisi vuoropuhelua puuteollisuudesta sekä alueellisesta että kansainvälisestä näkökulmasta.

Tämän verkostoitumistapahtuman menestys avaa tietä tuleville vuorovaikutukselle ja kumppanuuksille Baltian osallistujien ja Australian puuteollisuuden välillä, mikä luo molempia kaikkia sidosryhmiä hyödyttävän tapahtuman. BM Certification jatkaa vastaavanlaisten verkostoitumistilaisuuksien toteuttamista ja aikoo kutsua tapahtumaan yrityksiä kaikista Baltian maista sekä Suomesta ja Saksasta.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Virallinen osoite

Yhteyshenkilö

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Laatu, työterveys ja ympäristö
Tietoturva
Elintarvike- turvallisuusjärjestelmät
Toimitusketjun sertifiointi
Rakennustuotteiden sertifiointi
Kestävä kehitys
Puutalorakennussertifikaatti
PUUTAVARA-ASETUKSET (EU ja Iso-Britannia)
Metsänhoitosertifikaatti

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Lisäkommentti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Haluatko sulkea lomakkeen?
Tietoja ei tallenneta tai lähetetä.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.