BM CertificationPalvelut
PEFC-puun alkuperäketjun seurannan sertifiointi

PEFC-puun alkuperäketjun seurannan sertifiointi

Puun alkuperäketjun seurannan sertifikaatti vahvistaa, että tuotannossa käytetty puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä, ja että tämä materiaali on jäljitettävissä kaikessa tuotannon ja kaupan prosesseissa metsänhoitajasta aina lopputuotteen valmistajaan.

PEFC-puun alkuperäketjun seurannan sertifiointi

Mitä tarkoittaa puun alkuperäketjun seurannan sertifiointi?

Puun alkuperäketjun seurannan sertifiointi on tarkoitettu puutuotteita valmistaville tai myyville yrityksille, mm. paperinvalmistajille, kauppiaille ja painotaloille. Suoritetun alkuperäketjun seurannan sertifioinnin avulla yritykset voivat todistaa, että tuotannossa käytetty puuaines on peräisin hyvin hoidetuista metsistä ja että tuotannossa on huomioitu taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat.

Jotta tuotetta voitaisiin pitää PEFC-sertifioituna, kaikkien kyseisen tuotteen tuotantoon, jalostukseen, uudelleenpakkaamiseen ja markkinointiin osallistuvien yritysten on oltava sertifioituja puun toimitusketjun standardien mukaisesti. Ainoastaan siinä tapauksessa yrityksillä on oikeus käyttää sertifiointiin liittyviä ilmoituksia ja varustaa tuotteet PEFC-tavaramerkillä jonka kautta yritys viestii että kyseiset tuotteet on peräisin vastuullisista lähteistä.

Mitä tarkoittaa PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) eli metsäsertifiointijärjestelmien hyväksymisohjelma on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää kestävää metsätaloutta ja perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset kriteerit. Metsäsertifiointi varmistaa metsien kestävän hoidon ja käytön. Tuote, jolla on PEFC sertifioidun materiaalin tuotemerkki ja/tai merkintä, vakuuttaa toimijat ja kuluttajat siitä, että kyseisen tuotteen valmistuksessa käytetyt raaka-aineet ovat peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Metsäsertifioinnin maailmanlaajuinen tavoite on metsien hallitsemattoman käytön vähentäminen kolmannen maailman maissa.

Yhdistys PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi rperustettiin vuonna 1999 ja se on kansainvälisen PEFC-järjestön jäsen.

Miksi sertifioida puun alkuperäketjun seuranta PEFC-standardin mukaisesti?

Sertifioimalla omat toimitusketjut PEFC-standardien mukaisesti yritys osoittaa kumppaneille, että se on sitoutunut vastaamaan toimitusketjun hyvästä hallinnasta ja ylläpidosta sekä varmistamaan:

  • lisäarvon tuotteille
  • paremman kilpailukyvyn ja pääsyn uusille markkinoille
  • säädettyjen normien noudattamisen
  • materiaalilähteiden todistettavissa olevan jäljitettävyyden
  • mahdollisuuden käyttää PEFC-tavaramerkkejä
  • takuun siitä, että sen tarjoamat sertifioidut tuotteet ovat peräisin ympäristöystävällisestä, sosiaalisesti hyödyllisestä ja taloudellisesti kannattavasta metsänhoidosta
  • asiakkaille mahdollisuuden myötävaikuttaa ympäristön säilyttämiseen ja taloudellisen vakauden edistämiseen

Kuinka hankkia PEFC-toimitusketjusertifikaatti?

Sertifikaatin hankkivan yrityksen on täytettävä PEFC:n puun toimitusketjustandardin vaatimukset. Me voimme järjestää julkisia tiedotusseminaareja standardin vaatimuksista ja toimittaa sertifiointipalveluja.

Ole hyvä ja ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Jos haluat saada palvelutarjouksen, ole hyvä ja täytä online-hakulomake.

License code: PEFC/12-44-001

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Rekisteröity toimisto

Todellinen osoite

Yhteyshenkilö

Onko yritys jo sertifioitu vai onko se sertifioitu?

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Liittyykö yrityksesi toiminta palvelun tarjoamiseen tai tuotteen toimitukseen / palveluun asiakkaan alueella?

Kuinka monella yrityksellä on sijainteja (alueita, osoitteita)?

Yrityksen työntekijöiden kokonaismäärä

Lisäkommentti

Kiitos! Saimme hakemuksesi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos! Saimme hakemuksesi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.