CE-merkintä

Suomen liittyessä Euroopan unioniin (EU) ja Euroopan markkinoiden avautuessa rakennustuotteiden valmistajien piti alkaa noudattaa EU:n vaatimuksia, jotka tällä alalla asetetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella N:o 305/2011. Ainoa tapa osoittaa tämän asetuksen noudattaminen on CE-merkintä.

CE-merkintä

Mikä on CE-merkintä?

Rakennusteollisuudessa CE-merkintä otettiin käyttöön rakennustuotedirektiivillä (CPD) vuonna 1989.Heinäkuun ensimmäisenä päivän vuonna 2013 alkaen se on korvattu rakennustuoteasetuksella (CPR), jonka myötä CE-merkintä on pakollinen kaikille rakennustuotteille, joille on olemassa yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit (hEN) tai joille on myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi (ETA), ja joita tarjotaan EU:n markkinoilla, mm. Suomessa.

CE-merkinnän saamiseksi suoritettavat velvoitteet määräytyvät haettavan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen perusteella. Jotkut niistä on suoritettava valmistajan, jotkut ilmoitettujen laitosten kuten testauslaboratorioiden tai sertifiointielimien toimesta. Käytössä on neljä eri valvonnan tasoa tai järjestelmää, joista ensimmäinen on monimutkaisin (useiden kriittisten turvallisuuskriteereiden noudattaminen) ja neljäs on yksinkertaisin.

Kuinka hankkia CE-sertifikaatti?

CE-merkinnän käytön edellyttämän sertifikaatin saamiseksi yrityksen on varmistettava, että sen rakennustuotteet täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 305/2011 ja sovellettavan eurooppalaisen yhdenmukaistetun standardin (hEN) vaatimukset.

Akkreditoituna sertifiointielimenä BM Certification voi toimittaa CE-sertifiointipalveluja ja järjestää koulutusta sovellettavan standardin vaatimuksista

Ole hyvä ja ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Jos haluat saada palvelutarjouksen, ole hyvä ja täytä online-hakulomake.

Mihin tarvitaan CE-sertifiointia?

Jos tuotteella on CE-merkintä, kuluttaja voi olla varma, että tuote täyttää vähintään yhdenmukaistetussa teknisessä spefikaatiossa esitetyt suorituskykyvaatimukset.

CE-sertifikaatti vaaditaan osoittamaan tuotteen yhteensopivuus Euroopan unionin säädösten ja yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien vaatimusten kanssa. CE-sertifiointi on pakollinen vaatimus useimmille rakennustuotteille, jotta ne voitaisiin myydä Euroopan unionin ja Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maiden sisämarkkinoilla.

CE-sertifiointi:

 • varmistaa tuotannon valvontajärjestelmän käyttöönoton ja valvonnan
 • osoittaa tuotteen laadun ja turvallisuuden sekä säädösten vaatimusten noudattamisen
 • parantaa yrityksen kilpailukykyä markkinoilla, antaen luvan käyttää CE-merkintää tuotteessa ja sallien sen myynnin EU:n ja EFTA-maiden sisämarkkinoilla
 • osoittaa, että yrityksen tuotteet ovat EU:n säädösten ja sovellettavan hEN-standardin vaatimusten mukaisia
 • varmistaa riippumattoman kolmannen osapuolen auditoinnin ja suoritustasoilmoituksen laatimisen

CE-sertifiointijärjestelmät

 • Teollisesti valmistettujen puurakennusten sertifiointi
 • Sahatavaran sertifiointi
 • Liimatun sahatavaran sertifiointi
 • Teollisesti valmistettujen kattoristikkojen sertifiointi
 • Puisten rakennuslevyjen sertifiointi
 • Ikkunoiden ja ulko-ovien sertifiointi
 • Massiivipuun viimeistelymateriaalien sertifiointi
 • Kerrosliimatun sahatavaran sertifiointi
 • Metallirakenteiden sertifiointi
Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Rekisteröity toimisto

Todellinen osoite

Yhteyshenkilö

Onko yritys jo sertifioitu vai onko se sertifioitu?

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Liittyykö yrityksesi toiminta palvelun tarjoamiseen tai tuotteen toimitukseen / palveluun asiakkaan alueella?

Kuinka monella yrityksellä on sijainteja (alueita, osoitteita)?

Yrityksen työntekijöiden kokonaismäärä

Lisäkommentti

Kiitos! Saimme hakemuksesi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos! Saimme hakemuksesi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.