BM CertificationPalvelut
A-merkki sertifiointijärjestelmä

A-merkki sertifiointijärjestelmä

Tuotteiden valmistuksessa pyritään aina varmistamaan, että niiden laatu täyttää sovitut arvot ja määritellyt ehdot, riippumatta siitä, ovatko kyseessä eurooppalaiset, skandinaaviset tai muut kansainväliset standardit tai valmistajan tai asiakkaan erityisvaatimukset. Tuotteiden valmistajat tarjoavat ja saattavat markkinoille tuotteita, joiden ominaisuudet perustuvat teknisiin spesifikaatioihin tai standardeihin.

Nykypäivän markkinoilla valmistajan ilmoitus ei yksinään riitä, koska jälleenmyyjät ja tuotteiden käyttäjät haluavat olla täysin varmoja tuotteen ominaisuuksista. Tuotteen asianmukaisen tarkastuksen ja arvioinninn vahvistamiseksi sekä että tiedon että tuote on valmistettu standardin tai spesifikaatioiden vaatimusten mukaisesti, vaaditaan todistus ja vahvistus luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä.

A-merkki sertifiointijärjestelmä

Mikä on A-merkki sertifiointijärjestelmä?

BM Certificationin myöntämä A-merkki sertifikaatti on sopivin ratkaisu tilanteissä, joissa tuotteelle ei voida soveltaa mitään nykyisiä yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja (hEN), mikä mahdollistaisi CE-merkinnän käytön, tai jos valmistaja tai asiakas haluavat nähdä tuotteessa riippumattoman tarkastuslaitoksen laatumerkinnän. Kolmannen osapuolen auditointi on paras todistus tuotteen luotettavuudesta.

BM Certificationin tarjoamaa A-merkki sertifiointijärjestelmää voidaan soveltaa kahteen tuotetyyppiin:

  • tehtaan tuotannonvalvonnan (FPC) osoittaminen ja tuotteiden luokitus paloluokan ja palonkestävyyden mukaan
  • tehtaan tuotannonvalvonnan (FPC) vaatimustenmukaisuuden arviointi standardien, teknisten spefikaatioiden tai laatusääntöjen mukaisesti

Miten A-merkki sertifikaatti hankitaan?

A-merkki sertifikaatin hankkimiseksi yrityksen on varmistettava, että sen tuotteet täyttävät A-merkki sertifikaatin asettamat vaatimukset.

Akkreditoituna sertifiointielimenä BM Certification voi toimittaa sertifiointipalveluja ja järjestää koulutusta A-merkki sertifiointiin liittyvistä vaatimuksista.

Ole hyvä ja ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Jos haluat saada palvelutarjouksen, ole hyvä ja täytä online-hakulomake.

Miksi A-merkki sertifionti?

Uusien tuotteiden tulo markkinoille ja tarve määrittää näiden tuotteiden laatu ovat olennaisia nopeasti muuttuvassa ja jatkuvasti kehittyvässä nykymaailmassa. Riippumaton A-merkki sertifiointi antaa kaikille osapuolille varmuuden tuotteen luotettavuudesta ja laadusta sekä siitä, että tuotanto tapahtuu laadunhallintajärjestelmän mukaisesti.

A-merkki sertifiointi:

  • varmistaa tuotteiden yhteensopivuuden kaikkien määriteltyjen laatuvaatimusten kanssa sekä niiden valvonnan ja arvioinnin riippumattomassa testauslaboratoriossa
  • vahvistaa, että tuotanto toteutetaan käyttöönotetun laadunhallintajärjestelmän mukaisesti
  • varmistaa, että suoritetaan säännölliset auditointisyklit, joiden puitteissa tarkastetaan ja hyväksytään tuotteen ja tuotantoyksikön laatu
  • on riippumattoman kolmannen osapuolen vahvistus tuotteen laadusta ja luotettavuudesta, mikä lisää kilpailukykyä
Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Rekisteröity toimisto

Todellinen osoite

Yhteyshenkilö

Onko yritys jo sertifioitu vai onko se sertifioitu?

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Liittyykö yrityksesi toiminta palvelun tarjoamiseen tai tuotteen toimitukseen / palveluun asiakkaan alueella?

Kuinka monella yrityksellä on sijainteja (alueita, osoitteita)?

Yrityksen työntekijöiden kokonaismäärä

Lisäkommentti

Kiitos! Saimme hakemuksesi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos! Saimme hakemuksesi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.