BM CertificationPalvelut
ETA Eurooppalainen tekninen arviointi

ETA Eurooppalainen tekninen arviointi

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011 antaa yhdenmukaistetut ehdot rakennusalan tuotteiden kaupalle Euroopan unionissa. Rakennustuotteiden suoritustasojen arvioinnissa on käytettävä yhdenmukaistettuja teknisiä spesifikaatioita. Yhdenmukaistettuihin teknisiin spefikaatioihin kuuluvat yhdenmukaistetut standardit ja eurooppalaiset arviointiasiakirjat. CE-merkintä on pakollinen kaikille yhdenmukaistettujen standardien mukaisille rakennustuotteille. Kiinnittämällä CE-merkinnän rakennustuotteisiin valmistaja ottaa vastuun siitä, että tuotteet ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaisia.

Yhdenmukaistetut standardit eivät kata kaikkia mahdollisia rakennustuotteita. Myös uusien, innovatiivisten tai vaikeasti standardoitavien rakennustuotteiden valmistajalla on mahdollisuus saada oikeus kiinnittää tuotteeseensa CE-merkki. Tällaisten valmistajien on valittava eurooppalainen teknisen arvioinnin (ETA) tie. Rakennustuotteille, joille ei ole kehitetty yhdenmukaistettua standardia, CE-merkintä ei ole pakollinen.

ETA Eurooppalainen tekninen arviointi

Mitä tarkoittaa eurooppalainen tekninen arviointi?

Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA) on asiaankuuluvan eurooppalaisen arviointiasiakirjan mukaisiin rakennustuotteen perusominaisuuksiin liittyvien suoritustasojen dokumentoitu arvio. Arviointimenetelmät esitetään eurooppalaisessa arviointiasiakirjassa.

Eurooppalaisen teknisen arvioinnin aikana tarkastetaan ja arvioidaan sekä rakennustuotteen olennaisia käyttöominaisuuksia että tuotannonvalvontajärjestelmää. Näin valmistaja voi ottaa vastuun ilmoitetusta suoritustasosta ja olla varma suoritusten homogeenisuudesta jokaisessa tuotetussa erässä.

Eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa kuvataan rakennustuote, sen perusominaisuudet ja käyttö. Tämä asiakirja toimii samanlaisena CE-merkinnän perusteena kuin rakennustuotteen yhdenmukaistettu standardi. Toisin kuin yhdenmukaistetut standardit, ETA kehitetään tietylle valmistajalle tietyssä paikassa, ja se rajoittui ainoastaan siihen valmistajaan, jolle kyseinen arviointi on kehitetty.

Kuinka suoritetaan eurooppalainen tekninen arviointi?

Eurooppalaisen teknisen arvioinnin suorittamiseksi ja saadakseen oikeuden kiinnittää CE-merkinnän rakennustuotteeseensa yrityksen on varmistettava, että sen rakennustuotteet täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 305/2011 ja sovellettavan eurooppalaisen arviointiasiakirjan (EAD) vaatimukset.

Eurooppalaisia teknisiä arviointeja saavat suorittaa vain ilmoitetut teknisen arvioinnin elimet (Technical assessment body – TAB), jotka ovat Euroopan teknisen arvioinnin järjestön (EOTA) jäseniä.

Akkreditoituna sertifiointielimenä ja teknisen arvioinnin elimenä BM Certification voi suorittaa yrityksesi tuotteiden eurooppalaisen teknisen arvioinnin.

Ole hyvä ja ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Jos haluat saada palvelutarjouksen, ole hyvä ja täytä online-hakulomake.

Miksi suorittaa eurooppalainen tekninen arviointi?

Eurooppalainen tekninen arviointi takaa, että tekninen arviointielin on arvioinut tuotteen perusominaisuudet ja tuotannonvalvontajärjestelmän.

Suorittamalla eurooppalainen tekninen arviointi:

  • varmistetaan tuotannon valvontajärjestelmän käytönotto ja valvonta
  • varmistetaan sertifioitu tuotantoprosessi ja tuotteen perusominaisuudet sekä suoritustasoparametrien saatavuus
  • parannetaan yrityksen kilpailukykyä markkinoilla antamalla sille oikeus käyttää tuotteessa CE-merkintää, mikä mahdollistaa sen esteettömän myynnin Euroopan sisämarkkinoilla
  • Yritys saa oikeuden laatia suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance – DoP)
  • vakuutetaan, että yrityksen tuotteet ovat EU:n säädösten ja sovellettavan EAD:in vaatimusten mukaisia
  • luotettavalta akkreditoidulta kolmannelta osapuolelta saadaan dokumentaatio rakennustuotteen perusominaisuuksista, jotka ovat vertailukelpoisia kaikkialla Euroopassa

HUOM! ETA myönnetään vain valmistajan pyynnöstä. On tärkeää tietää, että ETA:n käyttö ei ole vaihtoehto, jos valmistaja saattaa markkinoille rakennustuotteen, jolle se on jo saanut ETA:n. Tällöin on laadittava suoritustasoilmoitus (DoP) ja tuotteeseen on kiinnitettävä CE-merkintä.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Virallinen osoite

Todellinen osoite

Yhteyshenkilö

Onko yrityksellä jo jokin sertifikaatti?

Millä standardilla haluat sertifioida yrityksen?

Kuvaile, mitä yritys tekee ja mitkä prosessit ja / tai tuotteet / palvelut haluat sertifioida.

Toimiiko yrityksesi palvelun tuottajana tai tuotteen toimittajana asiakkaalle/käyttäjälle?

Kuinka monta toimipistettä yrityksellä on (maa, kaupunki/asutuskeskus, tarkka sijainti esim katuosoite)?

Yrityksen työntekijöiden kokonaismäärä

Lisäkommentti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.

Lähetä meille viesti

Lähetä meille viesti

Kiitos – saimme tarjouspyyntösi!
Otamme sinuun yhteyttä pian.